Man tittar ut över en strand

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

sep 20, 2021

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till känselstörningar och gångbesvär. Även om individen som drabbas inte blir av med sjukdomen så kan symtomen lindras med rätt behandling.

I dagsläget vet man inte hur vanligt polyneuropati är. Vi använder UENS-skalan (The Utah Early Neuropathy Scale) för att göra en skattning av neuropatiska besvär som valideras mot elektriska mätmetoder och vävnadsprover och symtom. Skattningsmetoden gör det möjligt att kartlägga hur vanligt polyneuropati är”, säger William.

På frågan om hur William tänker använda forskningsdata från GÅS-projektet så svarade han ”Det är spännande att få jobba med GÅS-data eftersom det är ett rikt datasätt. Patienter har ofta flera besvär som hänger ihop och GÅS-datasättet gör det enkelt att söka och ta fram ett underlag. Det är ibland svårt inom vården att fånga upp den helheten under ett patientbesök”.

William berättade också hur han hoppas att forskningsstudien kommer att påverka patienternas livskvalitet framöver. ”Forskningsstudien är första steget i en flerstegsraket där vi kommer att kartlägga hur vanligt neuropati är och se sambandet till andra tillstånd. Målet är att flytta patienterna till en bättre plats än den de befinner sig på just nu och att förbättra deras livskvalitet”.

Senaste nyheterna

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...