Man tittar ut över en strand

Påverkas den äldre patientens mentala förmåga av fysisk funktionsförlust?

nov 5, 2021

En av GÅS-projektets nya forskare är Katrina Lundberg som är nyexaminerad läkare och som håller på att undersöka vad som innefattar ett normalt åldrande och om det finns ett samband mellan mental förmåga och fysisk funktionsförlust.

Jag försöker att få en helhetsbild av den åldrande människan och se hur ett tillstånd kan samvariera med andra tillstånd. Utifrån en skattning av fysisk funktionsförlust bedömer jag om en patient är skör och hur de presterar kognitivt, dvs. om deras mentala förmåga som exempelvis minnet påverkas av den fysiska åldrandeprocessen. Jag försöker att få en bild av den åldrande människan och se hur ett tillstånd kan samvariera med andra tillstånd”, säger Katrina.

På frågan om hur Katrina tänker använda forskningsdata från GÅS-projektet så svarade hon, ”Jag ska med GÅS-data utföra en tvärsnittsstudie mellan skörhet och kognition. Det finns förstås många olika anledningar till att en äldre patient presterar sämre i ett kognitivt test. Det kan bero på många olika faktorer som exempelvis intag av läkemedel där sömnmedicin kan göra patienten trött, ett lågt blodvärde, eller lågt blodtryck”.

Katrina berättade också att forskning med utgång från GÅS-data gör försök till att förstå den åldrande människan som ofta är ganska komplex. ”Som läkare kommer jag att träffa den här typen av patienter ute i kliniken och det är bra att kunna zooma ut och få en helhetsbild av patienten. Den äldre patienten har ofta fler sjukdomar och är därför mer komplex. Det är därför bra att man som läkare på en Geriatrisk avdelning kan ta sig tid att ta höjd för alla aspekter”.

Senaste nyheterna

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...