Man tittar ut över en strand

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

mar 31, 2022

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av tidiga insatser som syftar till att bibehålla fysisk och kognitiv funktion samt hantera kroniska sjukdomar. Resultatet har publicerats i tidskriften Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

När vi blir äldre förlorar vi muskelmassa och muskelfunktion. När försämringen är större eller snabbare än förväntat klassas det som sarkopeni, ett vanligt tillstånd hos äldre som ofta leder till lägre livskvalitet och ökar risken för exempelvis fallolyckor och benbrott.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet undersökt hur olika faktorer som kön, ålder, utbildningsnivå, boendesituation, livsstil och kroniska sjukdomar påverkade utvecklingen av sarkopeni hos personer 60 år eller äldre över en 12-årsperiod. Totalt ingick fler än 3 200 personer från den så kallade SNAC-K studien (Swedish National Study on Aging and Care in Kungsholmen) om vård och åldrande i Sverige.

Vid studiestarten hade nästan 10 procent sarkopeni, 27 procent förstadier till sarkopeni och 63 procent ingen sarkopeni. Mått som greppstyrka, gånghastighet, hur snabbt man kan resa sig från en stol fem gånger och vadomkrets användes för att värdera muskelstyrka, muskelmassa och fysisk förmåga.

Läs mer om studien på Karolinska Institutets hemsida. 

Senaste nyheterna

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...