Man tittar ut över en strand

”Undersökningarna har lärt mig hur viktigt det är att träna minnet…”

feb 4, 2022

– Som 74-åring tränar jag minnet med Sudoku och patiensspel på datorn varje dag för att bevara ett bra minne. Jag har alltid varit bra på matematik och det har inte varit svårt för mig att göra några av de kognitiva övningarna när jag har varit på GÅS-mottagningens undersökningar. Men de har lärt mig att det är viktigt att fortsätta träna både minnet och kroppen för att bibehålla en bra hälsa. Så berättar Jonny Bengtsson, en av deltagarna i forskningsprojektet ”Gott Åldrande i Skåne”.

På frågan om hur undersökningarna går till, svarar Jonny, -Som deltagare i forskningsprojektet träffar man både läkare, sjuksköterska och psykolog som undersöker ditt hälsotillstånd. De kollar till exempel andningen, balansen, vikten, hur mycket fett man har i kroppen, synen, hörseln, dina tänder. De undersöker också hur snabbt man kan gå, om man kan stå på ett ben med öppna och slutna ögon. Det tar lite tid men det är helt ok. Det känns bra att de gör en ordentlig undersökning.

Vi fortsätter samtalet och pratar om de kognitiva tester som utförs. Jonny förklarar, – De utvärderar olika former av tankeverksamhet när de utför de kognitiva testerna. Några av övningarna går ut på att räkna baklänges, lägga ihop några siffor och dra ifrån 7. Du kan också bli ombedd att komma ihåg fem saker som läggs på bordet och efter cirka en halv timme komma ihåg dem igen efter att de har plockats bort. De kan också handla om ord som du ska komma ihåg. Jag brukar klara det rätt bra.

-Jag har också fyllt i frågeformulär. Den här gången skickade de hem det till mig på grund av pandemin men jag har tagit med mig det på undersökningen. De ställer frågor angående hur man mår, vad man äter som till exempel hur mycket grönsaker man äter, hur tallriken ser ut. När man är klar med alla undersökningar och formulär så får man återkoppling om de tycker att de ska följa upp på någonting. Om allt är ok och dina värden är bra så hör man ingenting.

Under samtalet pratar vi om hur Jonnys deltagande kan bidra till forskningen och han förklarar, – Det är min förhoppning att vi ska få en större förståelse för hur åldrandet ser ut och att de nya kunskaperna som det ger oss kan bidra till att vi kommer att kunna ge äldre en bättre vård i framtiden.

– Jag är samtidigt medveten om att den livsstilen som vi har idag kommer att förändras över tid och att den förändringen kommer att påverka vår förståelse för hur åldrandet ser ut. Vi kommer troligtvis att äta olika mat i framtiden, och vi kommer säkerligen att kommunicera med varandra på många olika sätt som vi inte ens kan föreställa oss idag. Men det är viktigt att förstå hur åldrandet ser ut idag och hur det såg ut tidigare för att öka förståelsen för åldrandet både utifrån ett tidsperspektiv och ett behandlingsperspektiv.

Avslutningsvis frågar vi Jonny vad han förknippar med ett ”Gott Åldrande”. -Ett liv som är bekvämt och att man är vid god hälsa!

Senaste nyheterna

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...