Man tittar ut över en strand

Genen HHEX_23-AA tillsammans med diabetes kan ge en ökad risk för demens/Alzheimers sjukdom

sep 19, 2016

Ungefär 44 miljoner människor i världen har demens. Typ 2-diabetes är förenat med en 50% ökad risk att utveckla demens. I en befolkningsbaserad studie gjord av forskare vid SNAC-Kungsholmen över tiden granskade forskarna data som samlats in från två grupper av demensfria äldre personer som bor i Stockholm.

Forskarna undersökte också hjärnstrukturen med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MRT) hos en undergrupp inom den större gruppen. Forskarna fann att en typ av gen som heter HHEX_23-AA tillsammans med diabetes gav en väsentligt ökad risk för demens/Alzheimers sjukdom.

MRI data visade att personer med HHEX_23-AA-genen och diabetes hade strukturella förändringar i hjärnan jämfört med HHEX_23-GG-bärare utan diabetes, trots att de var helt utan demens vid den tidpunkten. Det är viktigt att lyfta fram vikten av att kontrollera diabetes för att förhindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom och demens.

Referens:
Xu WL, Pedersen NL, Keller L, Kalpouzos G, Wang HX, Graff C, Winblad B, Bäckman L, Fratiglioni L. HHEX_23 AA genotype exacerbates effect of diabetes on dementia and Alzheimer disease: a population-based longitudinal study. PLoS Med 2015 Jul 14;12(7):e1001853.

 

Senaste nyheterna

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...