Man tittar ut över en strand

Vad påverkar äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet?

dec 22, 2017

Förslag finns idag på att höja pensionsåldern då det finns studier som visar att vi idag lever allt längre och är friskare och piggare allt längre upp i åldrarna. Antalet personer som väljer att fortsätta arbeta efter pensionsåldern har ökat de senaste åren samtidigt som det finns personer som går i pension i förtid. Anledningen till att fortsätta arbeta efter pensionsåldern kan vara till exempel ekonomiska eller sociala. Faktorer som påverkar möjligheterna till att vara kvar i arbetslivet kan vara sjukdomar eller hur till exempel yttre faktorer som arbetsmiljön påverkar hälsan. Om vi nu förväntas arbeta längre innan vi går i pension är det viktigt att undersöka vilka faktorer som påverkar för att om möjligt kunna påverka dem.

Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv har nu utlyst en doktorandtjänst
som genom att bland annat använda data från SNAC-studien ska undersöka vilka
faktorer som påverkar äldres möjligheter att vara kvar i arbetslivet. Det övergripande
syftet med studien är att identifiera faktorer som går att förebygga för att äldre personer ska kunna vara kvar i arbetslivet och uppleva välbefinnande. Tillsättandet av doktoranden kommer att ske i början av 2018. Britt-Marie Sjölund från SNAC-Nordanstig kommer att vara huvudhandledare.

Senaste nyheterna

SNAC 20 års Jubileumsinternat

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022. Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående...

Hög vilopuls förknippat med ökad risk för demens

Hög vilopuls hos äldre kan vara en oberoende riskfaktor för demens. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Eftersom vilopuls är enkelt att mäta – och kan...

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av...

”Som deltagare i GÅS-projektet kan jag hjälpa andra…”

-Det känns bra att veta att min medverkan i GÅS-projektet kan hjälpa forskarna att förstå varför det inträffar förändringar i kroppen i samband med stigande ålder. Jag är 74 år gammal och har börjat få problem med balansen. – Övningarna som jag skulle göra på min...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...