Rubrikbild

SNAC

The Swedish National Study
on Aging and Care

SNAC

The Swedish National Study
on Aging and Care

SNAC

The Swedish National Study
on Aging and Care

SNAC

The Swedish National Study
on Aging and Care

SNAC

The Swedish National Study
on Aging and Care

Hemsidor för delprojekten

GÅS - Gott Åldrande i Skåne logotyp
SNACK-K logotyp
SNAC Blekinge logotyp
SNAC Nordanstig logotyp

Nyheter

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...