Nyhetsbrev

SNAC producerar årligen Nyhetsbrev. Innehållet ger en överblick över forskningen i de ingående projekten och delområdena.