Kontakt

SNAC – Blekinge

Ansvarig för Befolkningsdelen

Johan Sanmartin Berglund, professor
Tel: 073 422 35 30
E-post: johan.sanmartin.berglund@bth.se

Postadress
Blekinge Tekniska Högskola
BTH Forsknings och Utbildningsklinik
SNAC-Blekinge
Valhallavägen 1
37141 Karlskrona

Tel: BTH Forsknings och utbildningsklinik 0455-38 54 40
Mail: kliniskforskning@bth.se

SNAC – Skåne (GÅS)

Ansvarig för Befolkningsdelen och Vårdsystemdelen

Sölve Elmståhl, professor, överläkare
Tel: 040 – 39 13 20
Fax: 040 – 39 13 13
E-post: Solve.Elmstahl@med.lu.se

Postadress:
Skånes universitetssjukhus
VE Geriatrik, CRC
Jan Waldenströms gata 35
205 02 Malmö

Besöksadress
Skånes universitetssjukhus
Jan Waldenströms gata 35, CRC, hus 28, våning 13
205 02 Malmö

SNAC – Kungsholmen

Ansvarig för Befolkningsdelen

Laura Fratiglioni, professor
Tel: 070 773 58 18
E-post: laura.fratiglioni@ki.se

Postadress:
Karolinska Institutet, NVS/ARC
Tomtebodavägen 18A | 171 65 Solna

Besöksadress:
Aging Research Center | Karolinska Institutet
Widerströmska huset, plan 10
Tomtebodavägen 18A | 171 65 Solna

Ansvarig för Vårdsystemdelen

Bettina Meinow, sociolog och filosofie doktor
i socialt arbete
Telefon: +46 8 690 58 08
E-post: bettina.meinow@aldrecentrum.se

Postadress:
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm

SNAC – Nordanstig

Ansvarig för Befolkningsdelen och Vårdsystemdelen

Anders Sköldunger, Dr Med Vet.
Tel: 070 654 53 43
E-post: anders.skoldunger@ki.se

Postadress:
SNAC Nordanstig
Bollebergsvägen 5
829 53 Bergsjö