Man tittar ut över en strand

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

nov 17, 2021

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum.

Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC följer 6 750 deltagare från Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad.

Studien visar bland annat att äldres hälsoläge förbättras i den skånska befolkningen och att kartläggningar som görs av deltagarna i kombination med tillgång till registerdata, biobank och analys av olika biomarkörer (proteomik och genomik) kan vara ett stöd för samhällsplanering av vård och omsorg.

Projektledare sedan starten är Sölve Elmståhl, professor och överläkare i geriatrik tillika forskargruppschef vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Nya deltagare 60 och 81 år bjuds in vart sjätte år och vid de regelbundna återbesöken kommer mellan 78 och 84 procent tillbaka. Läs sammanfattningen om forskningsresultat från ”Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC” i ”Äldre i Centrum #3/2021”.

Senaste nyheterna

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...