Man tittar ut över en strand

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

sep 20, 2021

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till känselstörningar och gångbesvär. Även om individen som drabbas inte blir av med sjukdomen så kan symtomen lindras med rätt behandling.

I dagsläget vet man inte hur vanligt polyneuropati är. Vi använder UENS-skalan (The Utah Early Neuropathy Scale) för att göra en skattning av neuropatiska besvär som valideras mot elektriska mätmetoder och vävnadsprover och symtom. Skattningsmetoden gör det möjligt att kartlägga hur vanligt polyneuropati är”, säger William.

På frågan om hur William tänker använda forskningsdata från GÅS-projektet så svarade han ”Det är spännande att få jobba med GÅS-data eftersom det är ett rikt datasätt. Patienter har ofta flera besvär som hänger ihop och GÅS-datasättet gör det enkelt att söka och ta fram ett underlag. Det är ibland svårt inom vården att fånga upp den helheten under ett patientbesök”.

William berättade också hur han hoppas att forskningsstudien kommer att påverka patienternas livskvalitet framöver. ”Forskningsstudien är första steget i en flerstegsraket där vi kommer att kartlägga hur vanligt neuropati är och se sambandet till andra tillstånd. Målet är att flytta patienterna till en bättre plats än den de befinner sig på just nu och att förbättra deras livskvalitet”.

Senaste nyheterna

SNAC 20 års Jubileumsinternat

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022. Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående...

Hög vilopuls förknippat med ökad risk för demens

Hög vilopuls hos äldre kan vara en oberoende riskfaktor för demens. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Eftersom vilopuls är enkelt att mäta – och kan...

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av...

”Som deltagare i GÅS-projektet kan jag hjälpa andra…”

-Det känns bra att veta att min medverkan i GÅS-projektet kan hjälpa forskarna att förstå varför det inträffar förändringar i kroppen i samband med stigande ålder. Jag är 74 år gammal och har börjat få problem med balansen. – Övningarna som jag skulle göra på min...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...