Man tittar ut över en strand

”Undersökningarna har lärt mig hur viktigt det är att träna minnet…”

feb 4, 2022

– Som 74-åring tränar jag minnet med Sudoku och patiensspel på datorn varje dag för att bevara ett bra minne. Jag har alltid varit bra på matematik och det har inte varit svårt för mig att göra några av de kognitiva övningarna när jag har varit på GÅS-mottagningens undersökningar. Men de har lärt mig att det är viktigt att fortsätta träna både minnet och kroppen för att bibehålla en bra hälsa. Så berättar Jonny Bengtsson, en av deltagarna i forskningsprojektet ”Gott Åldrande i Skåne”.

På frågan om hur undersökningarna går till, svarar Jonny, -Som deltagare i forskningsprojektet träffar man både läkare, sjuksköterska och psykolog som undersöker ditt hälsotillstånd. De kollar till exempel andningen, balansen, vikten, hur mycket fett man har i kroppen, synen, hörseln, dina tänder. De undersöker också hur snabbt man kan gå, om man kan stå på ett ben med öppna och slutna ögon. Det tar lite tid men det är helt ok. Det känns bra att de gör en ordentlig undersökning.

Vi fortsätter samtalet och pratar om de kognitiva tester som utförs. Jonny förklarar, – De utvärderar olika former av tankeverksamhet när de utför de kognitiva testerna. Några av övningarna går ut på att räkna baklänges, lägga ihop några siffor och dra ifrån 7. Du kan också bli ombedd att komma ihåg fem saker som läggs på bordet och efter cirka en halv timme komma ihåg dem igen efter att de har plockats bort. De kan också handla om ord som du ska komma ihåg. Jag brukar klara det rätt bra.

-Jag har också fyllt i frågeformulär. Den här gången skickade de hem det till mig på grund av pandemin men jag har tagit med mig det på undersökningen. De ställer frågor angående hur man mår, vad man äter som till exempel hur mycket grönsaker man äter, hur tallriken ser ut. När man är klar med alla undersökningar och formulär så får man återkoppling om de tycker att de ska följa upp på någonting. Om allt är ok och dina värden är bra så hör man ingenting.

Under samtalet pratar vi om hur Jonnys deltagande kan bidra till forskningen och han förklarar, – Det är min förhoppning att vi ska få en större förståelse för hur åldrandet ser ut och att de nya kunskaperna som det ger oss kan bidra till att vi kommer att kunna ge äldre en bättre vård i framtiden.

– Jag är samtidigt medveten om att den livsstilen som vi har idag kommer att förändras över tid och att den förändringen kommer att påverka vår förståelse för hur åldrandet ser ut. Vi kommer troligtvis att äta olika mat i framtiden, och vi kommer säkerligen att kommunicera med varandra på många olika sätt som vi inte ens kan föreställa oss idag. Men det är viktigt att förstå hur åldrandet ser ut idag och hur det såg ut tidigare för att öka förståelsen för åldrandet både utifrån ett tidsperspektiv och ett behandlingsperspektiv.

Avslutningsvis frågar vi Jonny vad han förknippar med ett ”Gott Åldrande”. -Ett liv som är bekvämt och att man är vid god hälsa!

Senaste nyheterna

SNAC 20 års Jubileumsinternat

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022. Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående...

Hög vilopuls förknippat med ökad risk för demens

Hög vilopuls hos äldre kan vara en oberoende riskfaktor för demens. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Eftersom vilopuls är enkelt att mäta – och kan...

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av...

”Som deltagare i GÅS-projektet kan jag hjälpa andra…”

-Det känns bra att veta att min medverkan i GÅS-projektet kan hjälpa forskarna att förstå varför det inträffar förändringar i kroppen i samband med stigande ålder. Jag är 74 år gammal och har börjat få problem med balansen. – Övningarna som jag skulle göra på min...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...