Man tittar ut över en strand

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

mar 31, 2022

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av tidiga insatser som syftar till att bibehålla fysisk och kognitiv funktion samt hantera kroniska sjukdomar. Resultatet har publicerats i tidskriften Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

När vi blir äldre förlorar vi muskelmassa och muskelfunktion. När försämringen är större eller snabbare än förväntat klassas det som sarkopeni, ett vanligt tillstånd hos äldre som ofta leder till lägre livskvalitet och ökar risken för exempelvis fallolyckor och benbrott.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet undersökt hur olika faktorer som kön, ålder, utbildningsnivå, boendesituation, livsstil och kroniska sjukdomar påverkade utvecklingen av sarkopeni hos personer 60 år eller äldre över en 12-årsperiod. Totalt ingick fler än 3 200 personer från den så kallade SNAC-K studien (Swedish National Study on Aging and Care in Kungsholmen) om vård och åldrande i Sverige.

Vid studiestarten hade nästan 10 procent sarkopeni, 27 procent förstadier till sarkopeni och 63 procent ingen sarkopeni. Mått som greppstyrka, gånghastighet, hur snabbt man kan resa sig från en stol fem gånger och vadomkrets användes för att värdera muskelstyrka, muskelmassa och fysisk förmåga.

Läs mer om studien på Karolinska Institutets hemsida. 

Senaste nyheterna

SNAC 20 års Jubileumsinternat

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022. Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående...

Hög vilopuls förknippat med ökad risk för demens

Hög vilopuls hos äldre kan vara en oberoende riskfaktor för demens. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Eftersom vilopuls är enkelt att mäta – och kan...

”Som deltagare i GÅS-projektet kan jag hjälpa andra…”

-Det känns bra att veta att min medverkan i GÅS-projektet kan hjälpa forskarna att förstå varför det inträffar förändringar i kroppen i samband med stigande ålder. Jag är 74 år gammal och har börjat få problem med balansen. – Övningarna som jag skulle göra på min...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...