Man tittar ut över en strand

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

nov 17, 2021

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum.

Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC följer 6 750 deltagare från Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad.

Studien visar bland annat att äldres hälsoläge förbättras i den skånska befolkningen och att kartläggningar som görs av deltagarna i kombination med tillgång till registerdata, biobank och analys av olika biomarkörer (proteomik och genomik) kan vara ett stöd för samhällsplanering av vård och omsorg.

Projektledare sedan starten är Sölve Elmståhl, professor och överläkare i geriatrik tillika forskargruppschef vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Nya deltagare 60 och 81 år bjuds in vart sjätte år och vid de regelbundna återbesöken kommer mellan 78 och 84 procent tillbaka. Läs sammanfattningen om forskningsresultat från ”Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC” i ”Äldre i Centrum #3/2021”.

Senaste nyheterna

SNAC 20 års-jubileumsinternat

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022. Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående...

Hög vilopuls förknippat med ökad risk för demens

Hög vilopuls hos äldre kan vara en oberoende riskfaktor för demens. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Eftersom vilopuls är enkelt att mäta – och kan...

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av...

”Som deltagare i GÅS-projektet kan jag hjälpa andra…”

-Det känns bra att veta att min medverkan i GÅS-projektet kan hjälpa forskarna att förstå varför det inträffar förändringar i kroppen i samband med stigande ålder. Jag är 74 år gammal och har börjat få problem med balansen. – Övningarna som jag skulle göra på min...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...