Man tittar ut över en strand

Påverkas den äldre patientens mentala förmåga av fysisk funktionsförlust?

nov 5, 2021

En av GÅS-projektets nya forskare är Katrina Lundberg som är nyexaminerad läkare och som håller på att undersöka vad som innefattar ett normalt åldrande och om det finns ett samband mellan mental förmåga och fysisk funktionsförlust.

Jag försöker att få en helhetsbild av den åldrande människan och se hur ett tillstånd kan samvariera med andra tillstånd. Utifrån en skattning av fysisk funktionsförlust bedömer jag om en patient är skör och hur de presterar kognitivt, dvs. om deras mentala förmåga som exempelvis minnet påverkas av den fysiska åldrandeprocessen. Jag försöker att få en bild av den åldrande människan och se hur ett tillstånd kan samvariera med andra tillstånd”, säger Katrina.

På frågan om hur Katrina tänker använda forskningsdata från GÅS-projektet så svarade hon, ”Jag ska med GÅS-data utföra en tvärsnittsstudie mellan skörhet och kognition. Det finns förstås många olika anledningar till att en äldre patient presterar sämre i ett kognitivt test. Det kan bero på många olika faktorer som exempelvis intag av läkemedel där sömnmedicin kan göra patienten trött, ett lågt blodvärde, eller lågt blodtryck”.

Katrina berättade också att forskning med utgång från GÅS-data gör försök till att förstå den åldrande människan som ofta är ganska komplex. ”Som läkare kommer jag att träffa den här typen av patienter ute i kliniken och det är bra att kunna zooma ut och få en helhetsbild av patienten. Den äldre patienten har ofta fler sjukdomar och är därför mer komplex. Det är därför bra att man som läkare på en Geriatrisk avdelning kan ta sig tid att ta höjd för alla aspekter”.

Senaste nyheterna

SNAC 20 års Jubileumsinternat

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022. Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående...

Hög vilopuls förknippat med ökad risk för demens

Hög vilopuls hos äldre kan vara en oberoende riskfaktor för demens. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Eftersom vilopuls är enkelt att mäta – och kan...

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av...

”Som deltagare i GÅS-projektet kan jag hjälpa andra…”

-Det känns bra att veta att min medverkan i GÅS-projektet kan hjälpa forskarna att förstå varför det inträffar förändringar i kroppen i samband med stigande ålder. Jag är 74 år gammal och har börjat få problem med balansen. – Övningarna som jag skulle göra på min...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...