Man tittar ut över en strand

SNAC 20 års Jubileumsinternat

jun 5, 2022

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022.

Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående forskningsverksamhet. Dessutom hade forskarna och datainsamlingspersonalen en unik möjlighet att gemensamt diskutera framtida utmaningar och handlingslinjer.

Vi hade också äran att ha Mårten Lagergren med oss, initiativtagare till SNAC-projektet i början av 2000-talet. Efter 20 år är vi väl medvetna om att SNAC-studien är mer relevant än någonsin, tack vare relevansen, omfattningen och den långa uppföljningstiden av de insamlade uppgifterna.

SNAC har varit, är och kommer att vara nyckeln till att svara på några av de viktigaste prioriterade utmaningarna när det gäller äldre människors hälsa och välbefinnande.

Senaste nyheterna

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...