Man tittar ut över en strand

Ferrero Foundation ‘Healthy Ageing Week 2023’ co-hosting NEAR workshop

jun 14, 2023

NEAR will organize its next workshop in collaboration with the Ferrero Foundation during Healthy Aging Week 2023.

From 6 to 11 November 2023, the Ferrero Foundation of Alba will host Healthy Ageing Week 2023, a series of scientific events, seminars, and workshops organized by the Ferrero Foundation in collaboration with the Academy of Medicin of Turin, the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, and the Karolinska Institutet of Stockholm.

On Wednesday 8 November, the NEAR Workshop entitled: “New Possibilities for Aging Research in Europe”, will be organized by Karolinska Institutet and the Ferrero Foundation.

More information here

Senaste nyheterna

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...