Man tittar ut över en strand

Antikolinerga läkemedel kopplas till försämrat episodiskt minne

dec 22, 2017

Det kolinerga systemet är särskilt viktigt vid bildandet av minnen för händelser, så kallat episodiskt minne. Det visar en studie om antikolinerga läkemedel som forskare vid Aging Research Center (ARC) i Stockholm gjort.

En av de mest slående egenskaperna hos hjärnor är att neuroner innehåller och släpper ut ett mycket stort antal neurotransmittorer för signalöverföring. Neurotransmitttorn acetylkolin är en viktig kemisk budbärare som är involverad i kognitiva funktioner, det vill säga de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära. System där signalerna överförs av acetylkolin kallas kolinerga.

Läkemedel med antikolinerga effekter ordineras för ett stort antal olika hälsoproblem. De ges också exempelvis till personer som har problem med urinblåsan, depression, åksjuka eller personer som har Parkinsons sjukdom. Dessa läkemedel påverkar kolinerg neurotransmission och kan därför leda till kognitiva biverkningar, särskilt hos äldre människor.

ARC-forskare, ledda av Goran Papenberg och Kristina Johnell, använde sig av SNAC-K data över en 6-års period som omfattande nästan 1500 60- till 90-åringar från centrala Stockholm för att undersöka sambandet mellan antikolinerga läkemedel och problem med ett antal mentala funktioner. Dessa funktioner inkluderade episodiskt minne (minne för specifika händelser som personen har upplevt), mental bearbetningshastighet, semantiskt minne (minne om allmän kunskap), korttidsminnet och verbalt flöde (som exempelvis mäts genom att finna många ord som börjar på en viss bokstav).

Episodiskt minne – men ingen av de övriga testade funktionerna – minskade mer hos de som använde antikolinerga läkemedel än hos de som inte gjorde det. Detta resultat är förenligt med litteraturen och föreslår att det kolinerga systemet är särskilt viktigt vid bildandet av episodiska minnen.
Av Goran Papenberg

Referens: Papenberg G, Bäckman L, Fratiglioni L, Laukka EJ, Fastbom J, Johnell K. Anticholinergic drug use is associated with episodic memory decline in older adults without dementia. Neurobiology of aging. 2017;55:27-32.

Senaste nyheterna

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...