Man tittar ut över en strand

Avhandling om funktionsnedsättande smärta genom livet

sep 13, 2016

Stina Liljes doktorsavhandling inom området Tillämpad Hälsoteknik (Applied Health Technology) handlar om smärta i muskler och leder som hindrar människors dagliga liv och om biomekanisk behandling av dessa besvär. Studierna i avhandlingen undersöker om det finns kopplingar mellan smärta efter arbetsför ålder och hur människor vuxit upp, arbetat och aktiverat sig genom livet, liksom vilka effekter naprapati kan ha med avseende på smärta, fysisk funktion, livskvalitet och vårdkostnader.

Slutsatserna i avhandlingen är att negativ psykosocial och tung fysisk belastning genom livet har en tydlig anknytning till smärta i åldern 60-78 år, att naprapati för personer, som remitterats till ortoped (men inte är i behov av operation) är mer effektivt än ortopedi, både med avseende på behandlings- och kostnadseffekter och att SMS-påminnelser via mobiltelefon i åldersgruppen 60-78 år är uppskattat och stimulerar till att patienter finner egna lösningar för att komma ihåg att göra sina hemövningar.

Patienterna i behandlingsstudierna hade haft ont i genomsnitt under sex månader, de hade blivit väl omhändertagna och undersökta inom primärvården innan de remitterats till ortoped och ansågs inte vara i behov av operation, men led ändå av smärta och funktionsnedsättning. De vanligaste orsakerna till smärta hos dessa så kallade oprioriterade patienter i vårdkö var i ben/knä/fot och i axel/arm.

Det verkar finnas ett glapp i kompetens mellan primär- och specialistsjukvård för behandling av den typen av besvär och i kunskap om specialiserad manuell behandling.

Slutsatserna i avhandlingen tyder på att biomekanisk manuell behandling som naprapati kan ha goda effekter både med avseende på behandlingsresultat och kostnader, till och med på vanliga, men svårbehandlade åkommor som ”frusen skuldra”. Tydliga kliniska riktlinjer och ett samarbete mellan den traditionella sjukvården och specialister i manuell terapi är viktiga, för att minska lidandet för dessa patienter och för att spara kostnader åt samhället.

Referens
Stina (”Titti”) Lilje, doktor i Tillämpad Hälsoteknik, Blekinge Tekniska Högskola.
Tel: 0708/233 332
Epost: titti.lilje@gmail.com.

Senaste nyheterna

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...