Man tittar ut över en strand

De äldre lever längre och med bättre funktion

mar 26, 2015

Förändringen i förekomsten av funktionshinder hos 80- och 90-åringar har i en SNAC-K studie undersökts under en 20-årsperiod genom jämförelse med en tidigare undersökning.

Det man tittat på är om en person kan utföra grundläggande dagliga aktiviteter utan hjälp såsom att bada, klä på sig, äta, förflytta sig från sängen till en stol och klara toalettbesök.
Forskarna har även undersökt överlevnaden bland personer med och utan funktionshinder.

Vi lever längre och mår allt bättre_fotograf_Maria Yohuang
Forskaren Sara Angleman står bakom studien om att vi lever längre och mår allt bättre
Foto: Maria Yohuang

Andelen personer i 80-årsåldern med funktionshinder var i stort sett oförändrad under de senaste två decennierna, medan för personer i 90-årsåldern hade andelen med funktionshinder minskat den senaste undersökningsperioden.
Personer i 80-årsåldern utan funktionshinder levde idag 1,3 år längre än för 20 år sedan, men för personer med funktionshinder var dödligheten oförändrad.
Personer i 90-årsåldern utan funktionshinder hade lägre dödlighet än personer i 80-årsåldern med funktionshinder.
Resultaten av denna studie tyder på att den minskade dödligheten under de senaste två decennierna också avspeglas i en förbättrad funktionsförmåga.

Rapport från SNAC-Kungsholmen, den ingår i Nyhetsbrev nr. 1/2015 som du kan ladda ner som pdf här.

Senaste nyheterna

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...