Man tittar ut över en strand

Uppdaterat om pågående forskning

jun 19, 2014

Varje år gör vi i SNAC-projektet en sammanställning av pågående arbete inom SNAC-projektet. Syftet är att utåt visa omfattning och inriktning av all forskning som är på gång i projektet, men också internt för att forskarna på SNACs fyra webbplatser skall känna till vad kollegorna på de andra orterna sysslar med och kanske få idéer och uppmärksamma möjligheter till samarbete.

Den aktuella sammanställningen per mars 2014 finns inlagd här på vår hemsida under Om oss. Det är en imponerande samling projekt som nu pågår. Inte mindre än 41 doktorsavhandlingar baserade helt eller delvis på SNAC-data är på gång. 66 artiklar är insända eller på väg att sändas in för bedömning och publicering i vetenskapliga tidskrifter. Tio forskningsprojekt bedrivs med gemensamma data från de fyra platserna och ett ytterligare 50-tal projekt pågår med utnyttjande av data insamlade inom respektive SNAC-knutpunkt.

Den mycket omfattande forskning, som alltså pågår baserad på SNAC-data, har en mycket varierad inriktning avspeglande den breda informationsinsamlingen i SNAC. Det finns epidemiologiskt inriktade projekt som exempelvis förekomsten av funktionsnedsättning, multisjuklighet och tandhälsa, sociologiska projekt rörande levnadsvanor, ensamhet och sociala nätverk, psykologiprojekt kring personlighet och minne, medicinskt inriktade projekt avseende som exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes och demenssjukdom och projekt som gäller behov och utnyttjandet av hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
SNAC bidrar härigenom i hög grad till ökad kunskap om alla olika aspekter på åldrandet och behoven av vård och omsorg i på äldre dar. Det mesta av resultaten ligger ännu framför oss!

Senaste nyheterna

Känselstörningar i benen – hur vanligt är det?

Nyexaminerad läkare William Bronge har anställts i GÅS-projektet för att ta fram ny forskningsstudie som syftar till att undersöka hur vanligt polyneuropati är. Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till...

Ny rapport om informella insatser för personer i ordinärt boende

SNAC-projektet, Swedish National study on Aging and Care, startade år 2000 på regeringens initiativ som en del av den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Studien syftar till att genom uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom...

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan

Marieclaire Overton använder kognitiva testresultat från projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) i sin forskning och undersöker hur den åldrande befolkningens kognitiva förmåga påverkas av olika sjukdomar och vad det är som håller oss friska. Läs hela artikeln...