Man tittar ut över en strand

Uppdaterat om pågående forskning

jun 19, 2014

Varje år gör vi i SNAC-projektet en sammanställning av pågående arbete inom SNAC-projektet. Syftet är att utåt visa omfattning och inriktning av all forskning som är på gång i projektet, men också internt för att forskarna på SNACs fyra webbplatser skall känna till vad kollegorna på de andra orterna sysslar med och kanske få idéer och uppmärksamma möjligheter till samarbete.

Den aktuella sammanställningen per mars 2014 finns inlagd här på vår hemsida under Om oss. Det är en imponerande samling projekt som nu pågår. Inte mindre än 41 doktorsavhandlingar baserade helt eller delvis på SNAC-data är på gång. 66 artiklar är insända eller på väg att sändas in för bedömning och publicering i vetenskapliga tidskrifter. Tio forskningsprojekt bedrivs med gemensamma data från de fyra platserna och ett ytterligare 50-tal projekt pågår med utnyttjande av data insamlade inom respektive SNAC-knutpunkt.

Den mycket omfattande forskning, som alltså pågår baserad på SNAC-data, har en mycket varierad inriktning avspeglande den breda informationsinsamlingen i SNAC. Det finns epidemiologiskt inriktade projekt som exempelvis förekomsten av funktionsnedsättning, multisjuklighet och tandhälsa, sociologiska projekt rörande levnadsvanor, ensamhet och sociala nätverk, psykologiprojekt kring personlighet och minne, medicinskt inriktade projekt avseende som exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes och demenssjukdom och projekt som gäller behov och utnyttjandet av hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
SNAC bidrar härigenom i hög grad till ökad kunskap om alla olika aspekter på åldrandet och behoven av vård och omsorg i på äldre dar. Det mesta av resultaten ligger ännu framför oss!

Senaste nyheterna

SNAC 20 års Jubileumsinternat

Forskare och datainsamlingspersonal som arbetar med the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) träffades på Djurönäset, Stockholm, under en tvådagars retreat den 24–25 maj 2022. Under retreaten presenterades exempel på en 20 år lång framstående...

Hög vilopuls förknippat med ökad risk för demens

Hög vilopuls hos äldre kan vara en oberoende riskfaktor för demens. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Eftersom vilopuls är enkelt att mäta – och kan...

Tidiga insatser kan sannolikt motverka muskelförtvining

Svagare muskler är en naturlig del av åldrandet men för vissa går försämringen snabbare än normalt, vilket är ett tillstånd som kallas sarkopeni. En ny studie från Karolinska Institutet tyder på att förstadier till sarkopeni potentiellt kan motverkas med hjälp av...

”Som deltagare i GÅS-projektet kan jag hjälpa andra…”

-Det känns bra att veta att min medverkan i GÅS-projektet kan hjälpa forskarna att förstå varför det inträffar förändringar i kroppen i samband med stigande ålder. Jag är 74 år gammal och har börjat få problem med balansen. – Övningarna som jag skulle göra på min...

Långsam gånghastighet förbättrade upptäckten av prodromal demens

Kognitiv funktionsnedsättning, ingen demens (CIND) anses vara ett risktillstånd för demens. Många äldre individer med CIND kommer dock att förbli kognitivt stabila eller till och med återgå till ett normalt kognitionstillstånd. I denna studie undersökte vi om ett test...

Gott Åldrande i Skåne en god del av SNAC

En nypublicerad artikel i tidskriften Äldre i Centrum beskriver den skånska delen av SNAC – den svenska nationella befolkningsstudien om åldrande och vård som firar sitt stolta 20-årsjubileum. Forskningsprojektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) som är en del av SNAC...